Art as means to develop low skilled inmates

 

Projekt partnerski KA2 w ramach programu Erasmus+.

Numer projektu 2018-1-PL01-KA204-050635.

Czas trwania01 listopada 2018 – 31 października 2020.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie o nazwie „Busola”

Partner projektu

Cepa Yucatan – Hiszpania

Partner projektu

Limerick & Clare Education & Training Board – Irlandia

Partner projektu

CPIA 3 Nuoro – Włochy

Partner projektu

European Prison Education Association – EPEA – Europejskie stowarzyszenie na rzecz edukacji więziennej

Wprowadzenie:

Edukacja więzienna wydaje się być bardzo zaniedbaną dziedziną. Wielu skazanych nie ma możliwości rozwijania się z powodu różnych ograniczeń. Bardzo często uważa się, że więźniowie nie powinni otrzymywać szansy na pracę nad sobą. Wielu skazanych jest bardzo utalentowanych i uzdolnionych artystycznie, a sztuka dość często odgrywa ważną rolę w ich życiu. Dzięki niej mogą wyrazić swoje własne „ja”. Mogą stworzyć swój własny świat i bardziej produktywnie spędzić czas za kratami. Projekt „Art as means to develop low skilled inmates” ma na celu zainspirować edukatorów więziennych, by korzystać ze sztuki jako elementu przemycającego umiejętności podstawowe w procesie nieformalnego kształcenia skazanych. Projekt ten ma na celu ułatwić proces dzięki któremu więźniowie będą mogli rozwinąć swoje posiadane umiejętności lub zdobyć nowe podczas „zabawy” z szeroko pojętymi działaniami artystycznymi.

Cele:

Mimo, że żyjemy w 21 wieku, nadal są w naszych społeczeństwach osoby, które nie posiadają podstawowych umiejętności, a odsetek analfabetyzmu jest całkiem wysoki. Jedną z najbardziej upośledzonych grup pod tym względem są więźniowie. Nie ma zbyt wielu badań, które przedstawiają poziom umiejętności podstawowych wśród osób z tej grupy, jednak można śmiało stwierdzić, że jest to szczególna grupa, która potrzebuje wsparcia w tym zakresie. W ramach działań projektowych chcemy wzmocnić zaangażowane instytucje poprzez dzielenie się dobrymi praktykami w dziedzinie edukacji nieformalnej skazanych. W ramach projektu zorganizujemy serię szkoleń, warsztatów, lekcji, itd, które będą ściśle związane z szeroko pojętymi działaniami artystycznymi, a przeznaczonymi dla więźniów. Działania będą tak zaplanowane, by uczestnicy w sposób bardziej lub mniej świadomy nabywali nowe umiejętności (bądź też doskonalili już posiadane) podstawowe.

Rezultaty:

Podstawowym celem jest zorganizowanie skazanym, których oferta edukacyjne jest ograniczona, dodatkowych zajęć, warsztatów, lekcji, itp. Dzięki projektowi, zaangażowani więźniowie uzyskają dostęp do lepszej oferty edukacyjnej, a w efekcie końcowym zdobędą nowe umiejętności. Edukatorzy więzienni będą mieli możliwość zapoznania się z nowymi technikami pracy ze skazanymi i poszerzą wachlarz swoich możliwości edukacyjnych. Uczestnicy będą mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami w dziedzinie nauczania skazanych, a w efekcie końcowym mamy nadzieję, że inni edukatorzy więzienni (niezaangażowani w nasze działania) zastosują w przyszłości podobne techniki w innych instytucjach penitencjarnych w Europie.

W RAMACH PROJEKTU ZREALIZOWALIŚMY

1.

Spotkanie początkowe (kick-off meeting) w Limerick w Irlandii w styczniu 2019 r. Głównym celem spotkania ‘kick-off’ w Irlandii było przede wszystkim zapoznanie się całego zespołu projektowego z poszczególnych krajów partnerskich. Jednocześnie było to oczywiście spotkanie inaugurujące projekt jako całość. W trakcie pierwszego dnia roboczego omówione zostały cele projektu, przedyskutowano wszystkie pomysły, które zostaną wykorzystane w trakcie nadchodzących dwóch lat. Omówiono także ewentualne zagrożenia jakie mogą czekać na uczestników (tak osoby odpowiedzialne za projekt z ramienia każdej instytucji jak i beneficjentów, czyli osób pozbawionych wolności). Ważnym aspektem spotkania było także klarowne ustalenie ram czasowych poszczególnych działań projektowych.

Partner odpowiedzialny za ewaluację i rozpowszechnianie efektów (EPEA) zapoznał wszystkich z planem ewaluacji oraz jasno określił jakie ma oczekiwania względem wszystkich uczestników. Dość prosto i precyzyjnie zostało określone co wszyscy partnerzy mają robić, by ewaluacja projektu była pożyteczna i właściwie przeprowadzona. Dzięki temu wszyscy uczestnicy byli w stanie bliżej się poznać i zrozumieć swoje mocne i słabe strony.

Z uwagi na to, że spotkanie odbywało się na terenie zakładu karnego w Limerick, gospodarz zorganizował wszystkim obecnym wizytę w ww. więzieniu. Na terenie jednostki wszyscy zapoznali się z systemem penitencjarnym, jaki obowiązuje w Irlandii oraz przyjrzeliśmy się bliżej edukacji więziennej osób dorosłych. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, gdyż automatycznie wywiązała się dyskusja, podczas której wymieniono spostrzeżenia dotyczące organizacji nauczania więźniów w każdym z krajów partnerskich. Jednocześnie dyskusja ta doprowadziła do kilku wniosków, jeśli chodzi o ewentualne zastosowanie pewnych metod nauczania skazanych w ramach naszego projektu.

Kolejnym bardzo ciekawym punktem spotkania ‘kick-off’ było zaprezentowanie i przeprowadzenie dwóch warsztatów praktycznych. Jeden z nich dotyczył umiejętności tworzenia ‘obrazów’ z materiału (tzw. ‘textile pieces workshop’). Z uwagi na dość skomplikowaną technikę, jeśli chodzi o ten rodzaj działań, gospodarz ograniczył się bardziej do zaprezentowania możliwości niż do faktycznej nauki. Niemniej jednak, wiedza została przekazana i wszyscy zgodnie stwierdzili, że jest to doskonały sposób na wykorzystanie sztuki do nauczania osób pozbawionych wolności.

Drugi warsztat dotyczył umiejętności ładnego pisania – kaligrafii. Jedna z nauczycielek pracujących w więzieniu w Limerick podzieliła się swoimi umiejętnościami w tym zakresie. Okazuje się, że ta forma nauczania jest bardzo popularna w irlandzkich więzieniach i bardzo duża liczba skazanych uczy się tej rzadko stosowanej obecnie sztuki pisania. Jeśli chodzi o uczestników spotkania to wiele osób faktycznie skorzystało z tej formy nauki. Kilku partnerów obiecało, że wprowadzi ten element do swoich działań w jednostkach macierzystych.

Kolejnym punktem (bardzo mocnym i ciekawym jednocześnie) spotkania w Irlandii była sesja z byłym więźniem, który opowiedział jaki wpływ na niego miała sztuka i zaangażowanie się w działania artystyczne podczas odsiadywania wyroku kary pozbawienia wolności. Były skazany opowiedział historię swojego życia i unaocznił zebranym, że możliwość wyrażenia się poprzez sztukę pozwoliła mu wyjść na prostą. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, dzięki któremu wszyscy obecni stwierdzili, że nasz projekt ma duże szanse powodzenia.

2.

Kurs podstaw matematyki stworzony pod kątem późniejszego kursu tworzenia witraży przeznaczony dla skazanych polskiego partnera.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

3.

Kurs tworzenia „obrazów” z materiału zorganizowany przez partnera z Irlandii. W trakcie kursu skazani mieli możliwość nauczenia się podstaw matematyki, potrzebnej do tej konkretnej techniki.

4.

Zajęcia językowe przygotowane przez partnera z Włoch. Zajęcia polegały na możliwości wyrażenia etosu grup etnicznych. Zostały zorganizowane jako narzędzie, dzięki któremu skazani mogli wyrazić siebie. Dzięki temu szkoleniu, więźniowie doskonalili umiejętność pisania.

5.

Warsztaty tworzenia kartek okolicznościowych. Partner z Hiszpanii przeprowadził działanie polegające na nauce tworzenia kartek (np. urodzinowych, świątecznych, itp.) Głównym powodem było stworzenie samych kartek, a ukrytym powodem było nauczyć więźniów kreatywnego pisania. Warsztaty były przeznaczone dla obcokrajowców.

6.

Osobiste historie – partner z Włoch przygotował zajęcia polegające na stworzeniu ilustrowanych historyjek osobistych. Główne działanie polegały na namalowaniu przez skazanych obrazów wziętych z własnego życia, by mogli się w ten sposób wyrazić. Kolejnym zadaniem było „uzupełnienie” obrazów tekstem. W ten sposób skazani uczyli się jednej z podstawowych umiejętności – pisania.

7.

Moduł QQI – irlandzki partner przygotował szkolenie, podczas którego więźniowie zapoznali się z możliwościami podejścia do egzaminów QQI (Quality and Qualifications Ireland). Są to oficjalne egzaminy w Irlandii, podczas których można zwalidować swoje umiejętności w zakresie umiejętności podstawowych.

8.

Blog – partner z Hiszpanii zaangażował swoich słuchaczy do stworzenia blogu. Dzięki tej aktywności doskonalono umiejętność pisania. Blog stworzono w dwóch wersjach językowych – angielskiej i hiszpańskiej.

9.

Tablica informacyjna/plakat – partner w Hiszpanii przygotował tablicę, na której zawarto informacje o projekcie oraz zaangażowanych instytucjach i krajach partnerskich. Celem było stworzenie kreatywnego elementu plastycznego, okraszonego tekstem. Warsztaty były przeznaczone dla obcokrajowców. Podobny pomysł został zaadaptowany przez partnera z Włoch.

10.

Zajęcia z kaligrafii – po zapoznaniu się z tą techniką podczas ‘kick-off meeting’ w Irlandii, jeden z partnerów przeprowadził te zajęcia dla swoich skazanych. Partner włoski przygotował ten kurs dla grupy kilkunastu skazanych. Głównym celem była nauka ładnego pisania, ale ukrytym celem było nauczenie skazanych kreatywnego i poprawnego pisania tekstu.

11.

Warsztaty tworzenia kwiatów z papieru – celem było stworzenie kwiatów z papieru dla członków

12.

Jesienią 2019r. w Polsce zorganizowano szkolenie dla kadry edukatorów z innych jednostek penitencjarnych w Europie, podczas którego koledzy po fachu uczyli się jak wykorzystać umiejętność nauczania tworzenia witraży w pracy ze skazanymi, jako jedna z możliwości wykorzystania konkretnej techniki plastycznej do nauczania umiejętności podstawowych. Szkolenie było bardzo udane i wszyscy uczestnicy bardzo pozytywnie wyrażali się zarówno o części merytorycznej jak i praktycznej wydarzenia.

13.

Na bazie odbytego szkolenia koordynator projektu przygotował ofertę szkoleniową, która może być wykorzystana jako wydarzenie szkoleniowe w akcji KA1 programu Erasmus+. Wykorzystując doświadczenie zdobyte w trakcie przekazywania wiedzy kolegom z Europy, udało się stworzyć całkiem nowy produkt. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda się pozyskać kolejne grupy chętnych do poszerzania swoich umiejętności. Póki co, rok 2020 i 2021 nie jest przyjazny. Z powodu pandemii wirusa COVID-19 większość wydarzeń szkoleniowych jest wstrzymana.