Podstawowe informacje na temat projektu

Projekt „Zadbajmy wspólnie o Cmentarz Garnizonowy w Płocku” to kontynuacja działań z poprzednich edycji programu „Czuwamy! Pamiętamy!”. Dotychczas odnowiliśmy 15 mogił zbiorowych i 1 indywidualną. Dzięki zaangażowaniu w ten projekt doprowadzimy do ładnego wyglądu 3 kolejne mogiły zbiorowe, a także przygotowaliśmy lekcję historii, dzięki której chcemy zaangażować młodzież szkolną w prace społeczne na terenie Cmentarza Garnizonowego w Płocku.

Biorąc pod uwagę nasze możliwości zarówno finansowe jak i kadrowe, uważamy, że dotychczas wykonaliśmy całkiem sporo pracy. Niemniej, chcielibyśmy zrobić jeszcze więcej, stąd chęć kontynuacji naszych działań, ponieważ nadal pozostaje wiele mogił, które wymagają sporych nakładów pracy. Poprzednie edycje odbiły się szerokim, pozytywnym echem. Kierownictwo Zakładu Karnego było bardzo zadowolone z prac i zaangażowania, zarówno Stowarzyszenia jak i skazanych wykonujących bezpośrednie prace. Po przeprowadzeniu prac w ramach pierwszej edycji, Przedstawiciel Fundacji Orlen, Pani Małgorzata Rogowska, osobiście wizytowała Cmentarz Garnizonowy i wysoko oceniła nasz wkład i pracę. Nasze działania zostały dostrzeżone przez lokalne media i wielokrotnie pisano oraz mówiono o tym przedsięwzięciu w lokalnej prasie/radio/telewizji. Urząd Miasta Płocka również docenił nasze wysiłki i gorąco dziękował za wkład i zaangażowanie, jednocześnie prosząc o więcej.

Cel projektu

Celem projektu jest zadbanie o mogiły zbiorowe znajdujące się na cmentarzu garnizonowym oraz zachęcenie młodzieży szkolnej do zaangażowania się w prace społeczne na cmentarzu poprzez przygotowanie interaktywnej lekcji historii związanej  Cmentarzem Garnizonowym w Płocku.

Na jakie potrzeby odpowiada projekt

Naszym zdaniem projekt odpowiada na potrzeby społeczne – w interesie społeczeństwa jest dbanie o miejsca pamięci, przez co pamięć o wydarzeniach historycznych ściśle związanych z naszym miastem nie wygaśnie. Możliwość zadbania o mogiły zbiorowe na Cmentarzu Garnizonowym w Płocku wpisuje się w ten zamysł. Inna potrzeba związana z naszym projektem to potrzeba edukacyjna. Chęć stworzenia interaktywnej lekcji historii o wydarzeniach, które doprowadziły do powstania Cmentarza Garnizonowego w Płocku jest takim właśnie elementem – młodzież szkolna z płockich szkół będzie miała możliwość dowiedzieć się na temat historycznych wydarzeń, a jednocześnie będziemy chcieli zanimować młodych ludzi do aktywnego udziału w pracach porządkowych na terenie cmentarza, poprzez zachęcenie do wzięcia udziału w konkursie. Konkurs będzie dostępny przede wszystkim dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu płockiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Do kogo jest skierowany projekt

Projekt jest skierowany do:
1. szeroko rozumianej społeczności miasta Płocka,
2. młodzieży z płockich szkół,
3. skazanych-słuchaczy z płockiego Zakładu Karnego,
4. każdej chętnej osoby, która będzie chciała wysłuchać interaktywnej lekcji historii związanej z płockim Cmentarzem Garnizonowym.

Zaplanowane działania w ramach projektu

Zaplanowane działania możemy podzielić na trzy odrębne części.

Część pierwsza, najważniejsza, dotyczy prac fizycznych przeprowadzonych na cmentarzu. Chodzi o zadbanie o trzy mogiły zbiorowe, znajdujące się blisko wejścia na teren cmentarza.

Druga część naszych działań dotyczy przygotowania profesjonalnej, interaktywnej lekcji historii (lekcja będzie dotyczyć Obrony Płocka 1920 oraz tego dlaczego i kiedy powstał ten cmentarz), która będzie dostępna na stronie www naszego stowarzyszenia. Co więcej, planujemy także, aby w obrębie wejścia na teren cmentarza zawisła niewielka tablica informacyjna, na której znajdzie się również kod QR przekierowujący na naszą stronę www, do ww. lekcji historii. W ten sposób każdy odwiedzający będzie mógł “wziąć udział” w naszej lekcji.

Trzecia część działań będzie polegała na rozpropagowaniu za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Warszawie, delegatura w Płocku, informacji na temat ww. lekcji historii, zachęceniu nauczycieli do zorganizowania lekcji historii w szkołach, oraz zaproszeniu do wzięcia udziału w konkursie. Konkurs będzie polegał na zachęceniu do aktywnego uczestnictwa w pracach porządkowych na cmentarzu i zdania relacji fotograficznych z tych prac. 

Uważamy, że planowane działania są istotne z punktu widzenia społecznego, ponieważ zyska na tym zarówno społeczność lokalna – odnowione zostaną groby, o które mało kto dba, a dodatkowo lekcja historii spowoduje, że pamięć o wydarzeniach z początku XX w. zostanie przywołana i odpowiednio kultywowana. Zyska także społeczność osób pozbawionych wolności, którzy będą zaangażowani w działania-będą mieli oni poczucie sprawstwa oraz być może udzieli się im chęć uczestnictwa w podobnych przedsięwzięciach w przyszłości.

Jakich efektów spodziewamy się realizując projekt

Głównym przewidywanym efektem będzie odnowienie 3 mogił zbiorowych. Całość zostanie odnowiona, odmalowana, groby zostaną wysypane świeżą ziemią. Mogiły odzyskają schludny i czysty wygląd, a teren wokół nich zostanie należycie zadbany. Planujemy także odświeżyć (umyć i pomalować jedną warstwą) kilkadziesiąt krzyży, które odnowiliśmy podczas dwóch poprzednich edycji Programu “Czuwamy! Pamiętamy”, w których brało udział nasze stowarzyszenie, po to by wcześniej wykonane prace były także widoczne. W ten sposób około 60% wszystkich mogił zbiorowych znajdujących się na Cmentarzu Garnizonowym będzie utrzymanych w porządku. W prace będziemy chcieli zaangażować skazanych z płockiego Zakładu Karnego, w związku z czym oczekujemy, że sam udział w projekcie przyczyni się do wsparcia procesu resocjalizacyjnego słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZK Płock – skazanych z płockiego Zakładu Karnego (do prac na cmentarzu będziemy chcieli zaangażować słuchaczy ww. szkoły). Poprzez zaproponowanie interaktywnej lekcji historii dla młodzieży z płockich szkół (choć będzie ona dostępna na stronie www stowarzyszenia dla każdej chętnej osoby) liczymy na to, że część osób odkryje na nowo bardzo istotne wydarzenia historyczne z przeszłości naszego miasta. Dodatkowo, chcemy zaktywizować grupy młodych ludzi do aktywnego wzięcia udziału w pracach porządkowych na cmentarzu, tak by o omawiane miejsce pamięci dbało więcej osób niż jedynie doraźnie członkowie naszego stowarzyszenia oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta w Płocku.